Aleksandar Dender: Kotor i Boka Kotorska do 1944. godine nikada nisu bile u sastavu Crne Gore

“Ne treba zaboraviti da je 29.11.1943. godine, na II. zasijedanju AVNOJ-a u Jajcu, Boka Kotorska, zajedno sa Crnom Gorom i Sandžakom, ušla u federativnu Jugoslaviju kao konstitutivni elemenat preko Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Crne Gore i Boke, da bi se iz naziva države Boka Kotorska nepovratno izgubila na III. zasijedanju ZAVNO CG i B … Nastavi čitati Aleksandar Dender: Kotor i Boka Kotorska do 1944. godine nikada nisu bile u sastavu Crne Gore