Dražen Zetić na Laudato TV: Hrvati u Boki kotorskoj i Crnogorskom primorju (Crnoj Gori) su autohtoni narod, nisu manjina!

Sedamnaest rimokatoličkih crkava i kapela. Rekli bi priprosti ljudi, da tu niču Crkve iz vode i kamena… kao što su negda nicali brojni prosjački redovi, zadudžbine, kampanjuli… Katedrala sv. Tripuna. Momumentalna ljepota u modrilu purpura jugoistočna Mediterana. Dragocjena riznica sakralnih blaga (oltara, medaljara, monstranci), nadaleko poznatih kotorskih zlatara. Nekoć su ispod njenih lođa, odjekivali zvuci … Nastavi čitati Dražen Zetić na Laudato TV: Hrvati u Boki kotorskoj i Crnogorskom primorju (Crnoj Gori) su autohtoni narod, nisu manjina!