Pomoć koja je dosad stigla po zemljama EU-a i Turske koja je članica mehanizma EU-a za civilnu zaštitu