Pregled taga

2010.; – Pomorstvo Boke kotorske na slikama Bazija Ivankovića / The Maritime Life of the Bay of Kotor in the Paintings of Bazi Ivancovich