Pregled taga

800 000 stanovnika

Stvaranje Albanije

Proglašenje nove države Albanije dogodilo se 28. studenoga 1912. godine u Vlori (Valoni, Avloni). Prvi premijer bio je Ismail Qemali (visoko pozicionirani političar u Osmanskom Carstvu - član mladoturskog pokreta od njegovog osnivanja, a…