Pregled taga

Afriku

Sv. Ivan od Boga

Još kao vojnik Ivan je prestao prakticirati svoju vjeru. Kad je imao 40 godina, težina grijeha obrušila se na njega. Odlučio je posvetiti ostatak svoga života služenju Gospodinu. Uputio se u Afriku gdje je namjeravao oslobađati…