Pregled taga

Ahmatova i lirik i prozaik Mandeljštam

Još o gradovima – Sankt Peterburg

U predgovoru knjizi Četiri grada spomenuo sam Sankt Peterburg kao jedan od gradova koji također imaju općeeuropsku kulturnu auru. Nisam ga mogao uvrstiti u svoj izbor jer ne odgovara postavljenom subjektivnom mjerilu; nikad u…