Pregled taga

američke antropologije

Kulturna antropologija

Kulturna antropologija (sociokulturna antropologija), grana antropologije; društveno-humanistička znanost o čovjeku kao društvenom i kulturnom biću. Termin potječe iz američke antropologije, u europskoj se tradiciji poklapa u…