Pregled taga

Anđelko Tule i Tomislav Vužić-Mohenski

Slava im!

U listopadu i studenom 1991. godine helikopterskim desantom posade JNA napustile su relejne odašiljače na Papuku i Dilj gori. Prethodno su uništile sve što je bilo moguće od razbijenog uništenog vatrom do polijevanja sve kompletne tehnike u…