Pregled taga

Andro Martinko i Antun Tašner-Juričić. Nakon pokolja na gradskim se ulicama pojavila brojna vojska novog režima