Pregled taga

Beograd – Velepromet u Vukovaru na Hrvatskom teritoriju (‘Krajina’)  – Bučje kod Požege na Hrvatskom teritoriju (‘Krajina’) – Vojnić na Hrvatskom teritoriju (‘Krajina’) – Knin