Pregled taga

bosanskih kršćana

Fra Ivan Franjo Jukić (1818. – 1857.)

Među bosanskim franjevcima XIX st. kao najveći izdiže se lik Ivana fra Frane Jukića. Živio je kratko: kad je 1857. umro, nije bio navršio ni 39 godina. U dvanaest godina što ih je – nakon studija – proveo u Bosni, udario je…