Pregled taga

Božidar. 1992. Središnje teme u pjesništvu Viktora Vide. Kolo 4 (2/150): 360-365. Petrač