Pregled taga

buntovnika

Starčević i Crkva

"U pučkim se školama ne bi učilo o nikakovoj veri, a naglasak bi bio na predmetima potrebnim za gospodarstvo i na "čistom moralu". "Šizmatike" bi trebalo osloboditi grčkih biskupa i kaluđera, a svećenstvu obiju crkava pružiti veću…