Pregled taga

Četiri slike iz štajerske škole (nastale oko 1400.): Anđeo s bakljom