Pregled taga

Dalmatinski grb u Austro-Ugarskoj prema H. Ströhlu (1851.-1919.)