Pregled taga

Drago. 1987. Viktor Vida ili sužanj vremena. Crkva u svijetu 2 (22): 51-66. Šimundža