Pregled taga

gatanje

Postoji li pakao, ili ne?

Ako zaista povjerujemo u laž da ga nema, onda nema ni pakla, a ako nema pakla, onda nema ni grijeha, a ako nema grijeha, tada je Kristova smrt na Križu uzaludna. I ne samo to. Tada Isusa Krista nazivamo lažljivcem, jer On govori o paklu…