Pregled taga

Leonardo da Vinci

Geniji stvaralaštva: Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci, talijanski slikar, graditelj, kipar, inženjer, znanstvenik i izumitelj (Vinci, kraj Empolija, 15. IV. 1452 – dvorac Cloux,  kraj Amboisea, Francuska, 2. V. 1519). Školovao se u radionici → A. del Verrocchija u Firenci. Od…