Pregled taga

– od 13 do 18 mjeseci može se uključiti                                     najviše 8 djece