Pregled taga

pa su od Boga izmolili malog Nikolu koji ime dobija po stricu biskupu u Miri