Pregled taga

Pio IX.

Gospa Lurdska

Počela je materijalistička epoha u kojoj je novac postajao zakon ljudske vrijednosti. Bilo je to i vrijeme obilježeno ateizmom, pozitivizmom, racionalizmom, revolucijama, pojavama ideologija komunizma, rasne eugenike i ostalih…