Pregled taga

razvoj

Kako upropastiti svoje dijete?

Ispunite mu svaku želju, tada ćete ga odgojiti u uvjerenju da se sav svijet okreće oko njega. Kada izgovori neku psovku ili prostu riječ, nasmijte mu se od srca, pa će vaše dijete povjerovati da je vrlo zabavno i duhovito. Nemojte…