Pregled taga

Zagrebačku biskupiju (1094.) kao sufragansku biskupiju nadbiskupije u Kalocsi