Pregled taga

žir

Hrast u žiru

„Kraljevstvo je nebesko kao kad čovjek uze gorušićino zrno i posije ga na svojoj njivi. Ono je doduše manje od svega sjemenja, ali kad uzraste, veće je od svega povrća.“ (Mt 13.44) - Tata! Tata! Vidi što sam našao! - Pa to je samo žir!…