Popis Garevljana nestalih (likvidiranih) iz Burića štale

Petnaestak dana poslije službeno proglašenog svršetka Drugoga svjetskog rata i kapitulacije njemačke vojske na području između rijeka Save i Bosne održavale su se i borile jedinice hrvatske vojske sastavljene od boraca s tog područja i prekobosanakih sela iz općina Modriča i Gradačac. Kada je bilo jasno da nema smisla više boriti se, uslijedilo je opoće rasulo. Jedan dio se povukao preko Hrvatske dok se drugi dio, većinom iz općina Modriča i Gradačac predao partizanima 24. svibnja 1945. godine. Svi koji su se predali bili su zatvoreni u štalu Pere Burića iz Garevca. Jedan manji dio bio je pušten dok je većina likvidirana na Pašincu, na Bajeru Bosne i na Savi u Bosanskom Šamcu. Od tada pa do danas postojala su brojna nagađanja o broju koliko se ustaša i domobrana predalo i koliki je broj likvidiranih. Spominjali su se čak i poimenični popisi stradalih. No nikada ni jedan od tih popisa nije dospio u javnost

0

Petnaestak dana poslije službeno proglašenog svršetka Drugoga svjetskog rata i kapitulacije njemačke vojske na području između rijeka Save i Bosne održavale su se i borile jedinice hrvatske vojske sastavljene od boraca s tog područja i prekobosanakih sela iz općina Modriča i Gradačac. Kada je bilo jasno da nema smisla više boriti se, uslijedilo je opoće rasulo. Jedan dio se povukao preko Hrvatske dok se drugi dio, većinom iz općina Modriča i Gradačac predao partizanima 24. svibnja 1945. godine. Svi koji su se predali bili su zatvoreni u štalu Pere Burića iz Garevca. Jedan manji dio bio je pušten dok je većina likvidirana na Pašincu, na Bajeru Bosne i na Savi u Bosanskom Šamcu. Od tada pa do danas postojala su brojna nagađanja o broju koliko se ustaša i domobrana predalo i koliki je broj likvidiranih. Spominjali su se čak i poimenični popisi stradalih. No nikada ni jedan od tih popisa nije dospio u javnost.

Tragajući za što vjerodostojnijim podatkom otkrio sam u arhivu župnog ureda u Modriči dospis koji je tadašnji župnik, prečasni Franjo Jurić uputio Nadbiskupskom Ordinarijatu u Sarajevu. Dopis je datiran 18. travnja 1947. Pismo glas:

«Prečasnom Nadbiskupskom Ordinarijatu Vrhbosanskom u Sarajevu

Marta Matijević udova iza nestalog Ilije Stojanac iz Dobrinje želi sklopiti brak sa Matom Vukadinović iz Oteže.

Ilija Stojanac bijo je zarobljen i dotjeran sa ostalima u štalu Burića u Garevcu koncem mjeseca svibnja 1945. i doživio isti udes što i drugih koji su bili u toj štali.

Župski ured poslao je prošle godine obširni izvještaj 1.8.1946. pod brojem 126. o sudbini onih 250 ljudi koji su bili zarobljeni.

Ilija Stojanac nije unešen u taj izvještaj jer se istom kasnije  ispostavilo da je i on bijo među onim zarobljenicima.

Kako su evo već protekle skoro dvije godine a on se ne javlja niti tko što zna o njemu umoljava se preč. Naslov da izvoli proglasiti Iliju Stojanac umrlim a njegovu ženu Martu slobodnom za preudaju.

Marta je sklopila brak sa Ilijom Stojanac dne 16. 11. 1938. god.

Modriča, 18. 4. 1947.

Tragom ovog dopisa došao sam u pismohrani Nadbiskupskog ordinarijata u Sarajevu do dopisa modričkog župnika, prečasnog Franje Jurića u kojem se nalazi popis 250 zatvorenih u Burića štali.

Donosim prijepis tog dopisa:

«Broj 126/46.

Prečasnom Nadb. Ordinarijatu Vrhbosanskom u Sarajevu

 

Prošle godine 1945. od 15. travnja do 24. svibnja vodile su se težke borbe izmedju ustaša i partizana ispod Vučjaka od Jakeša preko Pećnika, potočana, Svilaja pa niza Savu do ušća rijeke Bosne i uz rijeku Bosnu do Modriče. Kada su partizani po njihovom pričanju napadali s tri divizije i avionima, ustaše su izgubili medjusobnu vezu pri koncu borbe. One, koji su se uz rijeku Bosnu borili, pozivaqli su partizani a i naši domaći ljudi, neka se predaju, da im se neće ništa dogoditi, neka samo idu svojim kućama.

Kako su izgubili vezu sa društvom, a nestalo hrane i municije, povjerovali su pozivu partizana a i naših domaćih ljudi, predali su se dne 24/5, zatim su bili razoružani i pritjerani u Garevo i tamo u štalu njekog Pere Burića zatvoreni, gdje su bili gladom i zedjom mučeni a bilo ih je do 500 ljudi. Sutradan 25. svibnja, odmah obnoć, otjerali su jednu grupu ovih biednika prema «Pašincu» i u šumi njegog Bajića poubijali i u rupaču zatrpali. Njeki naši koji su se zanimali za zarobljenike,išli su potajno do te šume i vidjeli kako njeka uda tjelesa pobijenih ukazuju se.

Druge dvije noći 26. na 27. i 27. na 28. svibnja, prevozili su ostale zarobljenike kamionima prema rijeki Bosni u šumu zvanu Šištru na obali Bosne tamo ih ubijali i u Bosnu bacali. – Onamo je nakon njekoliko dana kad su pasrtizani otišli krišom – jer niesu dali nikomu ovamo pristupiti – došao Pero Burić mladji i prepoznao svoga mrtvog brata Antu, prinio ga svojoj kolibi u Lugu i iza odlaska partizana prevezo ga u groblje i pokopo. Nekoliko kamiona vozilo je zarobljenike i prema Savi, gdje su isto pobijeni i u Savu bačeni. Koji su u štalu Burića dotjerani bilop ih je blizu 500 ljudi od tih što djece što starijih ljudi, pušteno je kućama oko 60 osoba ostali su svih pridržani. Za ove biednike nitko ništa više nezna, niti čuje pa se može sa svom sigurnošću reći da su svi pobijeni.

Kako su to većinom bili koji župljani šaljem preč. Ordin. Popis njihovih imena s nakanom da se proglase umrlim jer bi se njeke njihove udovice htjele preudati

Modriča, 25/7. ’46.»

 1. Alojzije Andrić, rođen 28. svibnja 1906. godine iz Garevca, sin Pere Andrića i Mande rođene Tokić. Sklopio ženidbu sa Ivkom Mikulić – Patljak u Modriči 10.11.1926. godine. Nestao s bratom Josipom.
 2. Anto Andrić, zvani Pavlović, rođen 28. ožujka 1909. godine, iz Garevca, sin Mate Andrića i Anđe rođene Bajić. Sklopio brak 07.11.1928. godine sa Anđom Popić iz Garevca.
 3. Blaž Andrić, rođen 28. ožujka 1924. godine iz Garevca, sin Ilije Andrića i Marije rođene Cvitkušić. Neoženjen.
 1. Josip (Joko) Andrić – Mamuzić, rođen 3. siječnja 1909. godine, iz Garevca, sin Pere Andrića-Mamuzića i Mande rođene Tokić. Sklopio brak u Modriči 15.11.1933. godine sa Marom Pavić iz Garevca. Drugi put sa Marom Brdarić.
 2. Jozo Andrić – Mamuzić, rođen 12. svibnja 1912. godine iz Garevca, sin Jakova Mamuzića-Andrića i Ane rođene Popić. Sklopio brak 25.02.1936. godine u Modriči sa Katom Mikulić. Drugi put sa Marom Brandić iz Tišine 30.10.1940. godine.
 3. Jozo Andrić, rođen 2. travnja 1920. godine iz Garevca, sin Mare Andrić, kći Ive Andrića i Kaje rođene Jagustin.
 4. Marko Andrić, rođen 10. srpnja 1907. godine, iz Garevca, kućni broj 59, sin Ilije (a u zagradi dodano Ive) Andrića i Ane rođene Križić. Sklopio brak u Modriči 27.11.1929. godine sa Serafinom Kuprešak iz Kladara Donjih.
 5. Marko Andrić, rođen 13. kolovoza 1924. godine iz Garevca, sin Mate Andrića i Ane rođene Cvitkušić.
 1. Mato Andrić, zvani Mamuzić, rođen 4. lipnja 1907. godine, iz Garevca, sin Marka Andrića i Mande rođene Burić. Sklopio brak u Modriči sa Ružom Cvitkušić 28.11.1928. godine.
 2. Mato Andrić, rođen 22. ožujka 1930. godine, iz Garevca, sin Ive Andrića i Anđe rođene Marić.
 3. Mijat (Mićo) Andrić, rođen 19. srpnja 1904. godine, iz Garevca, sin Marka Andrića i Mande rođene Burić. Sklopio ženidbu sa Mandom Marić u Modriči 15.11.1922. godine.
 1. Nikola Andrić, zvan Pavlović, rođen 8. travnja 1926. godine iz Garevca, sin Ive Andrića i Luce rođene Lukić.
 2. Stjepan Andrić, rođen 1. lipnja 1920. godine, iz Garevca, sin Stjepana Andrića i Ane rođene Šoljić. Sklopio brak sa Katom Radonjić iz Garevca u Modriči 15.11.1939. godine.
 3. Alojzije Bajić, rođen 28. lipnja 1925. godine iz Garevca, sin Jakova Bajića i Mare rođene Perić.
 4. Anto Bajić, rođen 22. svibnja 1914. godine, iz Garevca, sin Bone Bajića i Mande rođene Patljak-Mikulić. Sklopio brak u Gradačcu 27.11.1938. godine sa Lucom Paradžik iz Čardaka.
 5. Ivan Bajić,zvan Zuk, rođen 12. kolovoza 1901. godine, iz Garevca, sin Mate Bajića i Anđe rođene Marić.
 6. Ivan Bajić,rođen 15. svibnja 1906. godine iz Garevca, sin Ilije Bajića i Ane rođene Dubravac. Sklopio ženidbu u Modriči 23.10.1929. godine sa Katom Ivušić iz Garevca.
 7. Ivo Bajić, rođen 12. kolovoza 1908. godine, iz Garevca, sin Mate Bajića i Anđe rođene Šubarić. Supruga mu je Anđa rođena Bičvić.
 1. Ivo Bajić, rođen 17. listopada 1910. godine, iz Garevca, sin Filipa Bajića i Mande rođene Juroš. Sklopio brak u Modriči 15.11.1933. godine sa Anom Knežević iz Čardaka.
 2. Jakov Bajić, iz Garevca, sin Filipa Bajića i Mande rođene Juroš.
 3. Josip Bajić, rođen 20. listopada 1905. godine iz Garevca, sin Filipa Bajića i Mande rođene Juroš.
 4. Jozo Bajić, rođen 08. travnja 1907. godine, iz Garevca, sin Ante Bajića i Kate rođene Zelić. Sklopio brak u Modriči 08.02.1932. godine sa Anom Stanušić iz Garevca.
 5. Marko Bajić, rođen 6. rujna 1926. godine iz Garevca, sin Pere Bajića i Franjke rođene Brkić.
 1. Marko Bajić, rođen 21. studenoga 1927. godine, iz Garevca, sin Jakova Bajića i Mare rođene Perić.
 2. Mijat Bajić, rođen 13. rujna 1922. godine, iz Garevca, sin Ive Bajića i Ruže rođene Bosnić. Neoženjen.
 3. Nikola (Niko) Bajić rođen 12. studenoga 1911. godine, iz Garevca, sin Bone Bajića i Mande rođene Mikulić – Patljak. Supruga mu je Jela rođena Tokić.
 4. Anto Burić, zvani Tulo, rođen 15. prosinca 1918. godine, iz Garevca, sin Pere Burića i Ane rođene Pavić. Sklopio brak u Gradačcu 01.08.1942. godine sa Kajom Majstorović iz Kornice. Od partizana zarobljen i doveden u štalu svog oca sa ostalim zarobljenicima u Garevcu, odakle su kamionom preveženi rijeci Bosnii tamo ih nestalo. Roditelji ga prepoznali na obali Bosne mrtva i dali ga zakopati kad su prilike dozvolile. Strijeljan 27.05.1945. godine. Brat Pero Burić zvani Erlić prepoznao ga je i motkom gurnuo u stranu da bi ga roditelji kasnije prepoznali na obali Bosne mrtva i dali sahraniti na groblju u Garevcu 19.09.1945. godine kad se vrijeme malo smirilo. Sahranili su ga Marko Tokić i Stjepan Jagustin. Upisan u Maticu umrlih župe Modriča pod brojem 70/445.
 5. Ilija Burić, rođen 15. svibnja 1920. godine, iz Garevca, sin Stipe Burića i Mare rođene Bajić. Neoženjen.
 6. Ivan Burić, rođen 16. travnja 1900. godine, iz Garevca, sin Petra Burića i Mare rođene Mašić. Sklopio ženidbu sa Katom Bajić u Modriči 26.01.1921. godine.
 1. Ivan Burić, rođen 10. ožujka 1908. godine, iz Garevca, sin Franje Burića i Jele rođene Juroš. Vjenčan sa Anđom Lozić (Jerkić) iz Čardaka 23.11.1931. godine u Modriči.
 2. Ivo Burić (Burin), rođen 25. travnja 1923. godine, iz Garevca, sin Ive Burića i Mande rođene Mamuzić.
 3. Jozo Burić (Magarčušin), rođen 22. travnja 1920. godine, iz Garevca, sin Mate Burića i Mare rođene Andrić.
 4. Luka Burić (Toleša), rođen 20. listopada 1923. godine, iz Garevca, sin Ilije Burića i Ivke rođene Pavić. Sklopio ženidbu u Gradačcu 17.11.1943. godine sa Marom Mamuzić, koja se 1949. godine udala u župu Sivša kod Doboja.
 5. Marko Burić (Bura) iz Garevca. Strijeljan bez suđenja između 25. i 28. svibnja 1945. godine.
 1. Mato (Matan) Burić, rođen 23. kolovoza 1924. godine, iz Garevca, sin Mate (Matije) Burića i Ane rođene Bičvić.
 2. Tomo Burić, rođen 10. listopada 1922. godine, iz Garevca sin Stjepana Burića i Mare rođene Bajić.
 3. Alojzije Cvitkušić (Lozo), rođen 21. lipnja 1908. godine, iz Garevca, sin Andrije Cvitkušića i Ivke rođene Bajić. Sklopio brak u Modriči 08.11.1926. godine sa Ružom Perković.
 4. Frano Cvitkušić, rođen 13. lipnja 1921. godine, iz Garevca, sin Pere Cvitkušića i Ane rođene Babić.
 5. Ilija Cvitkušić, rođen 25. lipnja 1922. godine, iz Garevca, sin Joze Cvitkušića i Kate rođene Perić. Vjenčan sa Mandom Perković 25.11.1942. godine.
 6. Ivan Cvitkušić, zvani Ivakić, rođen 23. lipnja 1906. godine, iz Garevca, sin Ive Cvitkušića i Mare rođene Šuver. Neoženjen.
 7. Ivo Cvitkušić, rođen 13. prosinca 1908. godine, iz Garevca, sin Joze Cvitkušića i Kate rođene Perić. Sklopio brak u Modriči 27.11.1929. godine sa Katom Gagulić iz Garevca.
 1. Ivo Cvitkušić, rođen 10. kolovoza 1920. godine, iz Garevca, sin Stjepana Cvitkušića i Ruže rođene Jović. Supruga mu je Janja. Časnik zrakoplovstva Nezavisne Države Hrvatske. Nestao u svibnju 1945. godine iz Burića štale s bratom blizancem Stjepanom.
 2. Ivo Cvitkušić, zvani Ivić, rođen 25. siječnja 1923. godine, iz Garevca, sin Marijana Cvitkušića i Anđe rođene Šerić. Vjenčan sa Janjom Stanušić 18.11.1942. godine.
 3. Ivo Cvitkušić, rođen 10. svibnja 1923. godine, iz Garevca, sin Pere Cvitkušića i Anice rođene Babić.
 4. Josip Cvitkušić (zvani Đidija), rođen 16. studenog 1901. godine, iz Garevca, sin Ilije Cvitkušića i Ane rođene Martinović. Sklopio brak u Modriči 24.11.1926. godine sa Anđom Križić iz Garevca.
 5. Marko Cvitkušić (zvani Andrešića), rođen 3. lipnja 1909. godine, iz Garevca, sin Ivana Cvitkušića i Marije rođene Rokić. Vjenčan u Modriči 12.01.1943. sa Anom Radonjić.
 6. Marko Cvitkušić, rođen 4. studenoga 1925. godine, iz Garevca, sin Stjepana Cvitkušića i Ruže rođene Jović.
 7. Mato Cvitkušić, rođen 1904. godine, iz Garevca, sin Marka Cvitkušića i Mande rođene Bajić. Sklopio ženidbu u Modriči 21.11.1923. godine sa Marom Marić iz Garevca.
 8. Mato Cvitkušić, rođen 6. ožujka 1924. godine, iz Garevca, kućni broj 59, sin Marka Cvitkušića i Mande rođene Pavić. Sklopio brak sa Anđom Jagustin 12.11.1941. godine u Modriči.
 9. Niko Cvitkušić, zvani Ivakić, rođen 26. svibnja 1910. godine, iz Garevca, sin Ive Cvitkušića i Mare rođene Šuver. Sklopio brak u Modriči 23.11.1938. godine sa Katom Bajić iz Garevca.
 10. Nikola Cvitkušić, zvani Perić, rođen 11. kolovoza 1904. godine, iz Garevca, sin Pere Cvitkušića i Kate rođene Stanić. Sklopio brak 25.11.1936. godine u Modriči sa Anom Pavić iz Garevca.
 11. Pero Cvitkušić, zvani Andrešić, rođen 7. siječnja 1905. godine, iz Garevca, sin Ive Cvitkušića i Mare rođene Rokić. Sklopio brak u Modriči 02.11.1929. godine sa Marom Marković iz Garevca.
 12. Petar Cvitkušić, rođen 13. rujna 1925. godine, iz Garevca, sin Petra Cvitkušića i Ane rođene Babić.
 13. Petar Cvitkušić, rođen 23. ožujka 1912. godine, iz Garevca, sin Joze Cvitkušića i Kate rođene Perić. Supruga mu je Kaja Bičvić.
 14. Stjepan Cvitkušić, rođen 1881. godine, iz Garevca, oženjen Ružom Jović.
 1. Stjepan (Stjepo) Cvitkušić, rođen 10. kolovoza 1920. godine, iz Garevca, sin Stjepana Cvitkušića i Ruže rođene Jović. Nestao s bratom blizancem Ivom.
 2. Ivo Cvitkušić,rođen 10. kolovoza 1920. godine, iz Garevca, sin Stjepana Cvitkušića i Ruže rođene Jović. Nestao s bratom blizancem Stjepanom.
 3. Ivo Domazet, rođen 31. siječnja 1930. godine, iz Garevca, sin Nike Domazeta i Luce rođene Gagulić.
 4. Josip Domazet, rođen 12. travnja 1922. godine, iz Garevca, sin Pere Domazeta i Ivke rođene Stanić.
 5. Marko Dubravac, zvani Kukuričić, rođen 15. prosinca 1921. godine, iz Garevca, sin Nike Dubravca i Kaje rođene Šubarić.
 6. Ilija Gagulić, rođen 1904. godine, iz Garevca, sin Ilije Gagulića i Jele rođene Marić. Oženjen Ružo,m Andrijanić.
 7. Ilija Gagulić rođen 11. lipnja 1914. godine, iz Garevca, sin Ive Gagulića i Ruže rođene Burić. Sklopio brak s Kajom Zelić 25.09.1940. godine.
 8. Ivo Gagilić, rodom iz Garevca, sin Ilije Gagulića.
 9. Ivica Gagulić, rodom iz Garevca, sin Joze Gagulića
 10. Jakov Gagulić, rođen 16. lipnja 1924. godine, iz Garevca, sin Ilije Gagulića i Marte rođene Petrić.
 11. Jozo Gagulić, rođen 28. lipnja 1921. godine, iz Garevca, sin Ive Gagulića i Kate rođene Petrić. Neoženjen.
 12. Marijan Gagulić, rođen 29. listopada 1905. godine, iz Garevca, sin Pave Gagulića i Luce rođene Marin (Gašić). Supruga mu je Ruža rođena Stanušić.
 1. Matija (Mato) Gagulić, rođen 5. veljače 1907. godine, iz Garevca, sin Ilije Gagulića i Jele rođene Marić. Sklopio brak u Modriči sa Mandom Tokić.
 2. Nikola Gagulić, rođen 2. studenoga 1922. godine, iz Garevca, kućni broj 78, sin Ambrože Gagulića i Anđe rođene Perković.
 3. Petar Gagulić, rođen 17. kolovoza 1906. godine, iz Garevca, sin Ive Gagulića i Ruža rođene Burić. Supruga mu je Mara rođena Mamuzić.
 4. Stjepan Gagulić (Stipica), rođen 7. studenoga 1920. godine, iz Garevca, sin Ilije Gagulića i Marte rođene Petrić. Vjenčan 1943. godine sa Jelom ( dalje nedostaje dio stranice u Matici krštenih).
 5. Jozo (Jozika) Grgić, iz Garevca, sin Ivana Grgića.
 6. Mijo Grgić, rođen 13. rujna 1919. godine, iz Garevca, sin Ive Grgića i Julke ( Ilonke) rođene Peter. Supruga mu je Kaja rođena Kovač.
 7. Perica Grgić, iz Garevca, sin Ivana Grgića.
 8. Ivan Ikač, rođen 29. rujna 1909. godine, iz Garevca, sin Ive Ikača i Kate rođene Antunović. Sklopio brak u Gradačcu 20. 01. 1932. godine sa Evom Perković iz Čardaka.
 9. Marijan Ikač, nadimak mu je bio Štajc, rođen 5. svibnja 1917. godine, iz Garevca, sin Marijana Ikača i Lucije rođene Stanušić. Vjenčan sa Anđom Knežević 27.11.1940. godine.
 10. Marko Ikač, rođen 7. kolovoza 1919. godine, iz Garevca, sin Marijana Ikača i Lucije rođene Stanušić. Neoženjen.
 11. Mato Ikač, rođen 2. lipnja 1927. godine, iz Garevca, sin Marijana Ikača i Luce rođene Satnušić. Neoženjen.
 12. Pero Ikač, rođen 1898. godine u Garevcu. Supruga mu je Manda Ikač.
 13. Ivo Ilijić, rođen 19. studenoga 1920. godine, iz Garevca, sin Marka Iliića i Jele rođene Radat. Neoženjen.
 14. Mato Ilijić, rođen 7. svibnja 1928. godine, sin Marka Ilijića i Jele rođene Radat. Neoženjen.
 15. Ivo Ivakić, rođen 5. srpnja 1920. godine, iz Garevca, sin Mate Ivakića i Anđe rođene Cvitkušić. Bio je neoženjen.
 16. Ivo Ivušić, iz Garevca, sin Marka Ivušića.
 17. Marko Ivušić, rođen 4. ožujka 1908. godine, iz Garevca, sin Marijana Ivušića i Ruže rođene Jukić. Sklopio brak u Modriči 1925. godine sa Lucijom Tokić iz Garevca, a drugi put 1929. godine sa Anđom Stanić iz Garevca.
 18. Augustin Jagustin,rođen 27. kolovoza 1905. godine, iz Garevca, sin Ilije Jagustina i Ane rođene Stanušić. Sklopio brak u Modriči 09.11.1927. godine sa Anom Perković iz Garevca.
 19. Ilija Jagustin, rođen 26. travnja 1921. godine, u Garevcu od roditelja Stjepana Jagustina i Mare rođene Šuver. Nije bio oženjen.
 20. Jerko Jagustin, rođen 26. rujna 1921. godine, iz Garevca, sin Ive Jagustina i Mare rođene Tokić. Vjenčan u Modriči 25.11.1942. godine sa Serafinom Andrić. Iza njega je ostala udovica s dvoje maloljetne ženske djece.
 21. Josip Jagustin, rođen 14. ožujka 1908. godine, iz Garevca, sin Mate Jagustina i Ane rođene Šuver. Supruga mu je Manda Cvitkušić. Iza njega je ostala udovica Manda sa šestero maloljetne djece.
 22. Mijat Jagustin,brat Marka Jagustin – Čaruge i Pere Jagustina – Čakije, rođen 24. studenoga 1926. godine, iz Garevca, sin Mijata Jagustina i Mande rođene Lukač. Kao zarobljenik odveden u Jasenovac odakle je pobjegao da bi se borio pod Odžakom. Zarobljen s ostalima iz Gornjeg polja, doveden u Burića štalu i odatle odveden na jedno od stratišta i strijeljan.
 23. Pavao Jagustin, rođen 23. siječnja 1908. godine, iz Garevca, sin Ilije Jagustina i Ane rođene Stanušić. Supruga mu je Marija rođena Bajić.
 24. Petar Jagustin, rođen 20. listopada 1923. godine, iz Garevca, sin Stjepana Jagustina i Mare rođene Šuver. Neoženjen.
 25. Pero Jović, rodom iz Garevca.
 26. Ilija Juroš, rođen 29. srpnja 1923. godine, iz Garevca, sin Marka Juroša i Mande rođene Vranjkić – Šerić. Vjenčan sa Ivkom Barišić u Dubici 04.10.1942. godine.
 27. Ivo Juroš, rođen 9. ožujka 1923. godine, iz Garevca, sin Tvrtka Juroša i Anđe rođene Čilić-Kaurinović. Supruga mu je Mara rođena Ilić.
 28. Tomo Juroš, rođen 24. kolovoza 1925. godine, iz Garevca, sin Marka Juroša i Mande rođene Šerić. Neoženjen.
 29. Mato Kovač, rođen 25. siječnja 1904. godine, iz Garevca, sin Ive Kovača i Mande rođene Tokić.. Sklopio brak u Modriči 16.11.1927. godine sa Jelom Ivušić iz Garevca.
 30. Marko Križić, nadimak Bekčić,rođen 22. travnja 1906. godine, iz Garevca, sin Ivana Križića i Mare rođene Lončarić. Sklopio brak sa Katom Pejić iz Oteže u Modriči 22.11.1923. godine.
 31. Mato Križić, rođen 30. rujna 1921. godine, iz Garevca, sin Marka Križića i Šime rođene Kureljić.
 32. Mato Križić,Špicin brat, rođen 25. prosinca 1923. godine, iz Garevca, sin Joze Križića i Mare rođene Marić. Neoženjen.
 33. Pero Križić, rođen 26. srpnja 1922. godine iz Garevca, sin Pere Križića i Anđe rođene Perković.
 34. Martin Lončar, rođen 28. travnja 1924. godine, iz Garevca, sin Nike Lončara i Ane rođene Martinović.
 35. Nikola Lončar, zvani Tuconja, rođen 30. svibnja 1921. godine, iz Garevca, sin Nikole Lončara i Ane rođene Martinović.
 36. Nikola (Niko) Lukač, rođen 27. travnja 1908. godine, iz Garevca, sin Stjepana Lukača i Kate rođene Marić. Sklopio brak sa Marom Kajušić iz Pećnika u Modriči 06.05.1925. godine
 37. Petar Lukač, rođen 29. srpnja 1924. godine, iz Garevca, sin Mate Lukača i Kate rođene Radat. Neoženjen.
 38. Mato Lukač Pere, iz Garevca. Supruga mu je Kata rođena Radat.
 1. Alojzija Marić, rođen 22. ožujka 1903. godine, iz Garevca, sin Marka Marića i Mare rođene Ilkić. Sklopio brak 17.11.1920. godine u Modriči sa Katom Ikač iz Garevca.
 2. Anđeo (Anđelko) Marić rođen 2. listopada 1926. godine, iz Garevca, sin Ive Marića i Matije rođene Jurilj. Neoženjen.
 3. Anto Marić, rođen 18. kolovoza 1914. godine, iz Garevca, sin Nikole Marića i Ruže rođene Cvitkušić. Sklopio brak 07.10.1936. godine u Modriči sa Katom Ravnjak.
 4. Ivo Marić, rođen 12. svibnja 1921. godine, iz Garevca, sin Jerka Marića i Anice rođene Jeleč.
 5. Juraj Marić, zvani Pirmič, rođen 13. ožujka 1906. godine, iz Garevca, sin Ive Marića i Ane rođene Jurić. Sklopio ženidbu u Modriči 15.11.1933. godine sa Anđom Stanić iz Garevca.
 6. Marko Marić, rođen 29. kolovoza 1905. godine, iz Garevca, sin Tadije Marića i Ane rođene Lukić.
 1. Marko Marić, Kaića, rođen 12. listopada 1913. godine, iz Garevca, sin Mate Marića i Mare rođene Cvitkušić. Supruga mu je Kata rođena Stanić.
 2. Marko Marić, Nalet, rođen 12. listopada 1923. godine, iz Garevca, sin Mate Marića i Mare rođene Cvitkušić.
 3. Marko Marić, Ćumurov otac, rođen 1909. godine, iz Garevca, sin Šime Marića i Lucije rođene Stanušić. Žena mu je Mara.
 4. Marko Marić, rođen 22. kolovoza 1922. godine, iz Garevca, sin Alojzija Marića i Kate rođene Ikač. Neoženjen.
 5. Mato Marić, rođen 1900 godine u Garevcu. Supruga mu je Mara.
 6. Petar Marić, zvani Pepa Jozanović, rođen 15 svibnja 1922. godine, iz Garevca kućni broj 39, sin Joze Marića i Jele rođene Ravnjak. Vjenčan sa Janjom Studenović-Pušeljić.
 1. Tadija Marić, rođen 30. srpnja 1910. godine, iz Garevca, sin Tadije Marića i Ane rođene Lukić. Supruga mu je Mara rođena Pipunić.
 2. Tomo Marić, zvani Lojdža, rođen 2. lipnja 1920. godine, iz Garevca, sin Ive Marića i Ane rođene Kitić.
 3. Ilija Marković, rođen 14. travnja 1906. godine, iz Garevca, sin Ive Markovića i Anđe rođene Andrić. Sklopio brak u Modriči 29.11.1932. godine sa Marom Bajić iz Čardaka.
 4. Ivo Marković, rođen 21. srpnja 1919. godine, iz Garevca, sin Nikole Markovića i Anđe rođene Vurbić. Neoženjen. Pogubljen s braćom Leonom, Matom i Markom.
 5. Lav (Leon) Marković, rođen 10. travnja 1908. godine, iz Garevca, sin Nike Markovića i Anđe rođene Vurbić. Sklopio brak 09.11.1939. godine u Modriči sa Jelom Spahić (Spajić). Nestao sa braćom Matom, Markom i Ivom.
 6. Mato Marković, rođen 18. veljače 1905. godine, iz Garevca, sin Nikole Marković i Anđe rođene Vurbić. Pogubljen s braćom Leonom, Ivom i Markom.
 7. Marko Marković, rođen 14. listopada 1921. godine iz Garevca, sin Ante Markovića i Mare rođene Peranović.
 8. Marko Marković, rođen 21. rujna 1924. godine, iz Grarevca, sin Nikole Markovića i Anđe rođene Vurbić. Pogubljen s braćom Leonom, Matom i Ivom.
 9. Mato Marković, zvan Brko, rođen 7. srpnja 1903. godine, iz Garevca, sin Ive Markovića i Anđe rođene Andrić. Sklopio ženidbu u Modriči 13.11.1929. godine sa Ružom Grgić iz Garevca.
 10. Anto Mašić, rođen 10. lipnja 1904. godine, iz Garevca, sin Petra Mašića i Ane rođene Bajić. Sklopio ženidbu sa Marom Šiškić u Modriči 28.09.1921. godine.
 11. Stjepan (Štefo) Matošević, rodom iz Garevca, sin Karla Matoševića.
 12. Ivo Mikulić, rođen 15. kolovoza 1917. godine, iz Garevca, sin Marka Mikulića i Anđe rođene Kuprešak. Supruga mu je Kaja rođena Bajić.
 13. Ivo Mikulić, iz Garevca, sin Pere Mukulića.
 14. Jozo Mikulić, rođen u Garevcu, sin Pere Mikulića.
 15. Marko Mikulić, rođen 23. ožujka 1919. godine, iz Garevca, sin Blaža Mikulića i Luce rođene Stanušić.
 1. Ilija Pavić, zvani Grdan, rođen 28. svibnja 1908. godine, iz Garevca, sin Ambrože Pavića i Ane rođene Perković. Supruga mu je Mara rođena Peranović.
 2. Nikola Pavić, rođen 4. rujna 1921. godine, iz Garevca, sin Ambrože Pavića i Ane rođene Perković. Neoženjen.
 3. Tadija Pavić, rođen 12. kolovoza 1919. godine, iz Garevca, sin Ambrože Pavića (zvanog Grdan) i Ane rođene Perković. Nestao s bratom Nikolom iz Burića štale.
 4. Antun Perak,Tunja, zvan Baglamuš, rođen 22. ožujka 1895. godine, iz Garevca, sin Mate Peraka i Kate rođene Udovičić. Sklopio ženidbu sa Jelom Jurakić iz Donjih Kladara 24.10.1917. godine u Modriči.
 5. Marko Perak, rođen 11. studenoga 1906. godine, iz Garevca, sin Ilije Peraka i Mare rođene Bičvić.. Supruga mu je Mara rođena Rokić.
 6. Anto Perić, rođen 13. travnja 1924. godine, iz Garevca, sin Marka Perića i Mare rođene Ravnjak.
 7. Grgo Perić, rođen 11. ožujka 1913. godine, iz Garevca, sin Marka Perića i Mare rođene Zrakić. Sklopio brak sa Katom Markotić iz Kornice 18.10.1939. godine. Nestao iz Burića štale s braćom Matom i Marijanom.
 8. Marijan Perić, rođen 13. listopada 1915. godine, iz Garevca, sin Marka Perića i Mare rođene Zrakić. Neoženjen. Nestao iz Burića štale s braćom Grgom i Matom.
 9. Mato Perić, rođen 18. studenoga 1911. godine, iz Garevca, sin Marka Perića i Mare rođene Zrakić. Sklopio brak u Modriči 04.11.1936. godine sa Ružom Gašić. Nestao iz Burića štale s braćom Grgom i Marijanom.
 10. Ilija Perković (Tubić), rođen 27. kolovoza 1909. godine, iz Garevca, sin Jakova Perkovića i Lucije rođene Perak. Supruga mu je Ruža rođena Burić.
 11. Ivo Perković, rođen 17. prosinca 1902. godine, iz Garevca, sin Marka Perkovića i Mare rođene Andrić. Sklopio ženidbu sa Marom Mikulić iz Kladara Gornjih 22.11.1922. godine u Modriči.
 12. Ivo Perković, rođen 21. srpnja 1921. godine, iz Garevca, sin Ive Perkovića i Tome rođene Marković. Sklopio brak sa Anicom Glavašević iz Riječana 08.11.1939. godine.
 13. Jozo Perković, rođen 26. travnja 1921. godine, iz Garevca, sin Marijana Perkovića i Serafine rođene Radat. Vjenčan sa Katom Jurić iz Kornice 22.04.1939. godine.
 14. Marko Perković, rođen 16. siječnja 1912. godine, iz Garevca, sin Pere Perkovića i Lucije rođene Popić. Neoženjen.
 15. Mato (Matan) Perković, rođen 19. prosinca 1914. godine, iz Garevca, sin Nike Perkovića i Ruže rođene Josipović. Sklopio brak u Modriči 04.01.1933. godine s Anđom Tokić iz Garevca.
 16. Mato Perković,sin Nikole i Ruže Perković, iz Garevca. Došao je na ženino imanje u Jagustinovića sokak, zaseok Trnjani, na imanje Mate Jagustina.
 17. Tomo Perković, zvani Tubić, rođen 20. prosinca 1909. godine, iz Garevca, sin Marka Perkovića i Mare rođene Andrić. Supruga mu je Kata rođena Mamuzić.
 18. Ivan Popić, rođen 30. travnja 1930. godine iz Garevca, kućni broj 118, sin Marka Popića i Ane rođene Bajić.
 19. Ivo Radonjić, rođen 13. rujna 1921. godine, iz Garevca, kućni, sin Stjepana Radonjića i Anđe rođene Zelić.
 20. Jozo Radonjić,rodom iz Garevca.
 21. Marko Radonjić, rođen 20. siječnja 1918. godine, iz Garevca, sin Nikole Radonjića i Anđe rođene Burić. Sklopio brak u Modriči 12.10.1938. godine sa Marom Bičvić iz Garevca.
 22. Mato Radonjić, rođen 05. veljače 1903. godine, iz Garevca, sin Marka Radonjića i Mare rođene Bajić. Supruga mu je Ruža rođena Zelić.
 23. Mato Radonjić (Matica), rođen 1. listopada 1914. godine, iz Garevca, sin Marka Radonjića i Mare rođene Bajić. Sklopio brak sa Katom Zelić u Modriči 26.10.1938. godine.
 24. Stjepan Radonjić (Stipica), rođen 9. travnja 1924. godine, iz Garevca, sin Marka Radonjića i Šime rođene Perković.
 25. Tomo Radonjić, rođen 27. travnja 1922. godione, iz Garevca, sin Nikole Radonjića i Anđa rođene Burić.Sklopio brak sa Evom Omazić (Mamuzić) u župi Gradačac 06.01.1944. godine.
 26. Filip Ravnjak, rođen 29. travnja 1908. godine, iz Garevca, sin Marka Ravnjaka i Mande rođene Agatić. Sklopio brak u Dubici 21.11.1934. godine sa Anom Čalić iz Balegovaca.
 27. Ilija Ravnjak,rođen 21. svibnja 1911. godine, iz Garevca, sin Tome Ravnjaka i Kate rođene Gagulić. Vjenčan u Dubici 07.10.1936. godine sa Anicom Barukčić.
 28. Ivan Ravnjak, zvan Kaima, rođen 24. listopada 1907. godine, iz Garevca, sin Ive Ravnjaka i Mare rođene Pipunić. Neoženjen.
 29. Pero Ravnjak, rođen 24. siječnja 1912. godine, iz Garevca, sin Jakova Ravnjaka i Ruže rođene Marić. Supruga mu je Anica rođena Marić.
 30. Petar Ravnjak,rođen 11. prosinca 1903. godine, iz Garevca, sin Tome Ravnjaka i Kate rođene Gagulić. Sklopio ženidbu u Odžaku 21.11.1923. godine sa Jelom Bričić iz Vlaške Male.
 31. Marko Rokić, rođen 19. lipnja 1906. godine, iz Garevca, sin Roke Rokića i Kate rođene Perić.
 32. Pero Rokić, zapovjednik garevačke satnije,rođen 13. listopada 1915. godine, iz Garevca, sin Mate Rokića i Ruže rođene Stanić. Sklopio brak u Odžaku 15.11.1939. godine sa Martom Božić.
 33. Pero Spajić, rodom iz Čardaka, doselio se u Garevac.
 34. Andrija Stanić, zvani Trtonja, rođen 13. svibnja 1930. godine, iz Garevca, sin Peje Stanića i Mare rođene Gavranić.
 35. Blaž Stanić, rođen 3. veljače 1923. godine, iz Garevca, sin Joze Stanića i Ruže rođene Brandić. Neoženjen.
 36. Ilija Stanić, rođen 11. srpnja 1925. godine, iz Garevca, sin Joze Stanića i Ruže rođene Brandić. Neoženjen.
 37. Ivo Stanić, Uglješić, zvani Knez, rođen 20. prosinca 1914. godine, iz Garevca, sin Nikole Stanića i Ane rođene Bičvić (Dragić). Neoženjen.
 38. Ivo Stanić, rođen 21. travnja 1918. godine, iz Garevca, sin Joze Stanića i Ruže rođene Brandić. Supruga mu je Ruža rođena Šerić.
 39. Ivo Stanić, zvani Ljapin, rođen 10. rujna 1923. godine, iz Garevca, sin Ilije Stanića i Kaje rođene Radonjić. Neoženjen.
 40. Jako Stanić, rođen 1882. u Garevcu, otac Bože Biuka. Supruga mu jer Ana Stanić.
 41. Jozo Stanić, rođen 1. kolovoza 1907. godine, iz Garevca, sin Ante Stanića i Ivke rođene Lončarić. Sklopio ženidbu u Modriči 13.11.1929. godine sa Ružom Jurić iz Ledenica. Drugi put sa Marom Popić 28.09.1942. godine.
 42. Jozo Stanić rođen 1. listopada 1920. godine, iz Garevca, sin Joze Stanića i Ruže rođene Brandić. Neoženjen. Nestao iz Burića štale s braćom Ivom, Ilijom i Blažom.
 43. Juro Stanić, Mijatović, rodom iz Garevca, sin Mate Stanića.
 44. Marko Stanić, zvan Relja Ljapin, rođen 12. svibnja 1914. godine, iz Garevca, sin Nike Stanića i Ane rođene Džebić. Vjenčan u Modriči sa Anđom Ćutuk iz Živkovog Polja 29.11.1939. godine.
 45. Nikola Stanić, rođen 3. svibnja 1923. godine, iz Garevca, sin Marijana Stanića i Kate rođene Lukić.
 46. Šimo Stanić, rođen 5. listopada 1920. godine, iz Garevca, sin Joke Stanić i Ruže Brandić.
 47. Ilija Stanušić, rođen 22. ožujka 1915. godine, iz Garevca, sin Ilije Stanušića i Ane rođene Tokić.. Sklopio brak 26.10.1938. godine u Modriči sa Serafinom Bajić iz Garevca.
 48. Ivan Stanušić, zvani Milešić, rođen 10. svibnja 1905. godine, iz Garevca, sin Marka Stanušića i Kate rođene Peranović. Sklopio brak 08.11.1933. godine sa Katom Šinko iz Garevca.
 49. Jakov Stanušić, rođen 16. kolovoza 1908. godine, iz Garevca, sin Nike Stanušića i Luce rođene Vidošević. Supruga mu je Kata Pavić.
 50. Jakov Stanušić, rođen 5. kolovoza 1924. godine, iz Garevca. Sin Jerka Stanušića i Anđe rođene Pavić. Neoženjen. Nestao zajedno s braćom Markom i Jozom iz Burića štale u svibnju 1945. godine.
 51. Jozo (Joko) Stanušić, rođen 5. kolovoza 1924. godine, iz Garevca, sin Jerka Stanušića i Anđe rođene Pavić. Neoženjen.
 52. Marko Stanušić, rođen 7. studenoga 1904. godine, iz Garevca, sin Nikole Stanušića i Luce rođene Vidoš. Supruga mu je Luca rođena Šubarić.
 53. Marko Stanušić, zvani Adumica, rođen 6. ožujka 1906. godine, iz Garevca, sin Marka Štanušića i Mare rođene Ivušić. Sklopio brak u Modriči 13.11.1929. godine sa Katom Marić iz Garevca.
 54. Marko Stanušić, rođen 2. studenoga 1916. godine, iz Garevca, sin Jerka Stanušića i Anđe rođene Pavić. Neoženjen.
 55. Marko Stanušić, rođen 18. listopada 1924. godine iz Garevca, sin Pere Stanušića i Mare rođene Brandić.
 1. Mato Stanušić, rođen 16. rujna 1907. godine, iz Garevca, sin Marka Stanušića i Kate rođene Peranović. Supruga mu je Manda rođena Burić.
 1. Nikola (Niko) Stanušić,rođen 1. svibnja 1908. godine, iz Garevca, sin Ilije Stanušića i Ane rođene Tokić.
 1. Niko Stanušić, rođen 2. travnja 1927. godine, iz Garevca, sin Joze Stanušića i Mande rođene Petričević.
 2. Rok (Roko) Stanušić, rođen 15. kolovoza 1902. godine, iz Garevca, sin Nikole Stanušića i Luce rođene Vidoš. Sklopio brak 20.10.1920. godine sa Marom Patljak iz Gornjih Kladara.
 3. Bono Šerić, zvani Bonika rođen 3. studenoga 1917. godine, iz Garevca, sin Tome Šerića i Mare rođene Tokić. Neoženjen.
 4. Ivo (Ivić) Šerić, rođen 15. rujna 1913. godine, iz Garevca, sin Bone Šerića i Anice rođene Stanušić. Sklopio brak u Modriči 21.11.1934. godine sa Marom Križić iz Čardaka.
 5. Josip Šerić, rođen 6. travnja 1900. godine, iz Garevca, sin Tome Šerića i Mare rođene Pavić. Slopio brak 12.11.1919. godine u Modriči sa Anom Kamenjaš iz Vidovica.
 6. Marko Šerić – Vrankić, rođen 17. svibnja 1918. godine, iz Garevca, sin Ive Vrankića-Šerića i Ane rođene Lukić. Oženio se Anđom Pranjić iz Bjeljevine 20.11.1939. godine.
 7. Mato Šerić, rođen 15. travnja 1927. godine, iz Garevca, sin Bone Šerića i Ane rođene Stanušić. Neoženjen.
 8. Joško (Josip) Šinko iz Garevca. Nema podataka. Najstarija sačuvana Matica krštenih modričke župe početa je voditi 1892. god. Supruga mu je Marija rođena Rac. Kao zanimanja napisano da su berači on i supruga. Po kazivanju svjedoka bio je u Burića štali odakle je nestao u svibnju 1945. godine.
 9. Anto Tokić, zvani Agan, rođen 11. svibnja 1903. godine, iz Garevca, sin Pere Tokića i Mare rođene Nikolić. Sklopio brak u Modriči 03.11.1926. godine sa Jelom Cvitkušić, udovom Jagustin iz Garevca.
 10. Bonaventura Tokić, rođen 11. veljače 1903. godine, iz Garevca, sin Bone Tokića i Mare rođene Pavić. Sklopio ženidbu sa Lucijom Ikač iz Gareva u Modriči 08.11.1922. godine.
 11. Ilija Tokić, zvani Krnjo, rođen 22. rujna 1918. godine, iz Garevca, sin Mate Tokića i Anđe rođene Lukač. Sklopio brak u Modriči 29.01.1940. godine sa Marijom Križić.
 12. Ivo Tokić, rođen 30. prosinca 1914. godine, iz Garevca, sin Marka Tokića i Marte rođene Markotić. Vjenčan sa Marom Jeleč iz Garevca 01.01.1940. godine.
 13. Ivo Tokić, rođen 5. listopada 1910. godine, iz Garevca, sin Ive Tokića i Matije rođene Vurbić. Neoženjen.
 14. Ivo Tokić,rođen 1920, godine, iz Garevca. Supruga mu je Anica.
 15. Marko Tokić,rođen 1892. godine, iz Garevca. Sin Marka Tokića. Supruga mu jer Marta Tokić.
 16. Mato Tokić, rođen 19. studenog 1925. godine, iz Garevca, sin Ilije Tokića i Mare rođene Ikač. Neoženjen.
 17. Mihovil (Mijat) Tokić, rođen 20. rujna 1906. godine, iz Garevca, sin Marka Tokića (zvanog Mandić) i Anđe rođene Cvitkušić. Sklopio brak u Modriči 27.11.1929. godine sa Mandom Stanić iz Garevca.
 18. Pero Tokić, rođen 27. veljače 1913. godine iz Garevca, sin Marka Tokića i Marte rođene Markotić. Sklopio brak u Gradačcu 23.11.1932. godine sa Marom Pavić iz Kornice.
 19. Stjepan Tokić, rođen 7. srpnja 1921. godine, iz Garevca, sin Ive Tokića i Marije rođene Lončar.
 20. Jakov Vukadin, iz Garevca, sin Mate Vukadina i Marije rođene Burušić.
 21. Marko Vukadin, rođen 21. veljače 1912. godine, iz Garevca, sin Mate Vukadina i Marije rođene Burušić. Vjenčan 27.12.1939. godine u Dubici sa Marom Jović.
 22. Mato Vukadin, rođen 27. siječnja 1915. godine iz Garevca, sin Mate Vukadina i Mare rođene Burušić. Sklopio brak sa Đinić. Nedosataje list Matice krštenih, na kome je unešeno ime njegtove žene.
 23. Anto Zelić, zvan Antika, rođen 4. listopada 1924. godine iz Garevca, sin Ante Zelića i Ane rođene Lukač. Sklopio brak sa Danicom Radonjić 18.10.1944. godine.
 24. Ivo Zelić, rođen 21. veljače 1926. godine iz Garevca, sin Nikole Zelića i Marije rođene Šinko.
 25. Josip Zelić, rođen 7. lipnja 1905. godine, iz Garevca, sin Bone Zelića i Anđe rođene Kurelić. Sklopio brak u Modriči 27.11.1920. godine sa Janjom Božić iz Kužnjače.
 26. Jakov Zelić, rođen 24. studenoga 1927. godine, iz Garevca, sin Marijana Zelića i Ane rođene Patljak.
 27. Marijan Zelić, rođen 12. svibnja 1902. godine, iz Garevca, sin Ivana Zelića i Ruže rođene Šiškić. Sklopio brak u Modriči 24.11.1926. godine sa Anom Mikulić iz Kladara Gornjih.
 28. Marijan Zelić, rođen 1929. godine. Sin Marijana Zelića i Ane rođ. Mikulčić.
 29. Marko Zelić, rođen 19. ožujka 1913. godine, iz Garevca, sin Bone Zelića i Anđe rođene Kureljić. Sklopio ženidbu u Gradačcu 11.10.1939. godine sa Mandom Pušeljić iz Kornice.
 30. Mato Zelić, iz Garevca, sin Mate Zelića.
 31. Mato Zelić, iz Garevca, sin Mate Zelića.
 32. Pero Zelić, rođen 19. kolovoza 1910. godine, iz Garevca, sin Marka Zelića i Ane rođene Grgić.
 33. Pero Zelić, zvan Brzo, rođen 18. listopada 1914. godine, iz Garevca, sin Ante Zelića i Ane rođene Lukač. Sklopio brak sa Marom Bajić 23.10.1940. godine.
 34. Ivo Zrakić, rođen 23. lipnja 1930. godine iz Garevca sin Marka Zrakića i Kate rođene Stanušić.
 35. Petar Zrakić, rođen 8. kolovoza 1922. godine, iz Garevca, sin Marka Zrakića i Kate rođene Stanušić

 

 

Izvor: garevac.net

Ostavi odgovor

Vaša email adresa neće biti objavljena.

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.