Pregled taga

16-17

Pojave koje su pratile Isusovu smrt

Na današnji se dan Crkva prisjeća strašnoga trenutka Isusova života kad je nakon smrtne muke, nepravednoga suđenja, bičevanja i nošenja križa za kraj bio i razapet. Nije Isus bio prvi koji je umro na križu. Pretpostavlja se da su do…