Pregled taga

1880. bilo u Hrvatskoj 40 % nepismenih žena