Pregled taga

3. Bernard Nathanson – „Iz smrti u život“ ; šokantna ispovijest bivšega kralja abortusa