Pregled taga

3

O kosom tornju u Pisi

 Kosi toranj u Pisi (Torre pendente di Pisa) crkveni je toranj u talijanskomu gradu Pisi. Sam grad nalazi se na obalama Ligurskoga mora, nedaleko od Firence. Toranj je svjetsku slavu stekao je zbog toga…