Pregled taga

a to znači da će se morati postaviti jako veliki broj antena