Pregled taga

Alkemija

Alkemija

alkemija (arap. al-kīmyā’, prema grč. χυμεία: mješavina), nekadašnja nastojanja i pokušaji pronalaženja…