Pregled taga

Banovina

Osmanlije u Bosni

Fra Andrija je rođen 1937. u Žeravcu kod Dervente. Školovao se u rodnom mjestu, Slavonskom Brodu te u Franjevačkoj gimnaziji u Visokom, a filozofsko-teološki studij završio je u Sarajevu i Ljubljani. U glavnom gradu Slovenije je i…