Pregled taga

Herceg Novi

Nevenka Šarčević – Bokobran

„Tema kulturne baštine Bokokotorskoga zaljeva multidisciplinarna je i kronološki iznimno široka, a riječ je o području izuzetno zanimljivih kulturnih dodira i stilskih preplitanja. Razgovori sa znanstvenicima i stručnjacima raznih…

Bokeljska mornarica

Boka kotorska nije u srednjem vijeku razvila nikakvu znatniju pomorsku aktivnost. Ni njezin tada jedini grad, romanski Kotor, koji je mijenjao gospodare, a onda dva stoljeća bio pod Nemanjićima (od Nemanjića do 1371.), a jedno vrijeme i…