Pregled taga

Jozi Kljakoviću u povodu izložbe u Buenos Airesu godine 1948.