Pregled taga

Kultura knjige i kultura stola

Baština kao temelj identiteta

U vremenu kad kultura ili kulture imaju različita značenja i postaju platforme za ogledavanje često suprotstavljenih svjetonazora, ili pak poprimaju antitetičke predznake na tragu distinkcije civiliziranog od neciviliziranog, odluka…