Pregled taga

Presveto Trojstvo

Nedjelja Presvetog Trojstva

Dragi čitatelji! Slavimo svetkovinu Presvetog Trojstva temelja naše vjere kojeg zazivamo na početku svake molitve čineći znak križa izgovarajući riječi milosti i spasenja u Ime Oca, i Sina i Duha Svetoga da nas blagoslovi, štiti,…

Otac, Sin, Duh Sveti

Otac po Sinu u Duhu Svetom. Ulazi u moj život. Da li je Otac stariji od Sina, ili je Sin mlađi od Oca, ili su Oni vršnjaci, a gdje je u svemu tome Duh Sveti. Niti je Jedan postao prije Drugoga, niti je Treći postao prije Prvoga, niti Drugi…