Pregled taga

2020.

Dragutin Antun Parčić

Na današnji je datum 1832. rođen hrvatski jezikoslovac Dragutin Antun Parčić (Vrbnik na Krku, 26. V. 1832 – Rim, 25. XII. 1902). Završio je bogosloviju u Zadru. Radio kao profesor, boravio u mnogim samostanima; 1876. odobren mu je izlazak…