Pregled kategorije

Politika

Provokacija jednog agresivnog režima: Čemu sada isticanje narodnih zastava jednog…

𝑷𝒓𝒂𝒗𝒏𝒐, 𝒊𝒔𝒕𝒂𝒌𝒏𝒖 𝒍𝒊 𝑺𝒓𝒃𝒊 𝒅𝒂𝒏𝒂𝒔 𝒖 𝑯𝒓𝒗𝒂𝒕𝒔𝒌𝒐𝒋 𝒖𝒛 𝒉𝒓𝒗𝒂𝒕𝒔𝒌𝒖 𝒅𝒓𝒛̌𝒂𝒗𝒏𝒖 𝒛𝒂𝒔𝒕𝒂𝒗𝒖 𝒊 𝒛𝒂𝒔𝒕𝒂𝒗𝒖 𝒔𝒗𝒐𝒋𝒆 𝒏𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍𝒏𝒆 𝒎𝒂𝒏𝒋𝒊𝒏𝒆, 𝒏𝒆…