Pregled kategorije

Održivi razvoj

Gacka (rijeka)

Rijeka je dugačka 11 km iako je prije izgradnje hidroelektrana HE Senj i HE Sklope bila dugačka čak 32 kilometara. Proteže se od svog izvora Tonković vrilo te se polako spušta niz područje Gackog polja primajući brojne pritoke.…
Pričitaj više