Pregled kategorije

Činim dobro

Poziv za pomoć

Na inicijativu Pere Šekerija, podržali smo humanitarnu akciju za obnovu kuće, dvojice braće, Viktora i Dražena Blaževića. Slike objekta u kojem trenutno žive u Ždrimcima priložene su uz objavu Cilj akcije je sakupiti novac kako bi se…
Pričitaj više