Pregled taga

anđeli

Jedne noći

Izvor: pixabay.com Te noći pisah sjedeć posve mirno, Da ne bih majci u susjednoj sobi Škripanjem stolca u san dirnuo. A kad mi koja ustrebala knjiga,  Sasvim sam tiho išao po sagu. U svakoj kretnji bila mi je briga Da…

Tajna savršenih duša

Po našim zemaljskim majkama doneseni smo na svijet, naučeni sposobnostima koje su nam neophodne za svakodnevni život, za ovo fizičko-zemaljsko što nas okružuje, za ovaj svijet na kojemu jesmo. Po njihovim žrtvama i odricanjima, oblikovani u…