Pregled taga

Argentina – 250 000; Australija – 250 000; Kanada – 250 000; Njemačka – 300 000; SAD – 1