Pregled taga

Crtice

Slijepoj djevojci

Plitko je. Zašto gaziš po lokvama bosa? Gdje su ti sandale? Je li ih šaš pokrila? Priđi. Priđi bliže da te čujem. Da te bolje vidim. Raspustila si kosu. Nisam odavno vidio da nekome tako lijepo pada kosa na ramena. Ali ti... Što…