Pregled taga

kršćanin

O daru srcem

Dar. Dar-ovati. Prihvatiti srcem. Obradovati. Primiti za ruku. Ohrabriti. Utješiti. Dar-ovati je najveći dar koji se imade da-ti. Otvoriti. Postati djelom drugih... Oslobađati. Ponekada u mučnim trenucima, i od onoga što nas same…

Tajna Prve Petrove poslanice

Papa Franjo u svojoj je katehezi 5. travnja govorio o Prvoj Petrovoj poslanici i tajni koju ona otkriva: PROČITAJ PRVU PETROVU POSLANICU Prva poslanica apostola Petra nosi u sebi izvanredan naboj! Treba je pročitati jednom, dva, tri puta…