Pregled taga

KUD Žumberčani

Grkokatolička crkva u Hrvatskoj

Grkokatolička crkva u Hrvatskoj je Katolička crkva koja koristi bizantski istočni obred. Pokriva je Križevačka biskupija. Križevačka biskupija Katoličku crkvu u Hrvatskoj obogaćuju dva obreda. Osim većinskoga rimskog obreda …