Pregled taga

mržnja

Što je ljepota života?

Pogledajte slike i odgovorite si na pitanja. 1. Gdje je novac koji vas je činio arogantnim? 2. Gdje je ljepota koja vas je učinila oholim i pompoznim? 3. Gdje su auti zbog kojih ste na druge gledali s visoka? 4. Gdje su…