Pregled taga

Odredba o smanjenju njihovih mirovina za deset posto iz 2014. godine