Pregled taga

Ratni zločini

Zašto je usporavana deblokada Sarajeva?

Da su srpske snage 1992. godine zauzele bosanskohercegovačku prijestolni­cu, BiH kao država više ne bi posto­jala. Također, neospoma je povije­sna činjenica da su vojna blokada i kasnija opsada Sarajeva promijeni­le tijek rata u BiH i to u…

SDSS napušta vladajuću koaliciju

Posljednjih dana su u središte pozornosti domaće javnosti stigle vijesti o brojnim incidentima kojima su sudjelovali građani srpske nacionalnosti. Cijela situacija je podigla puno prašine na političkoj sceni jer je Milorad Pupovac…

Sirija na raskrižju

Sirija (Sūriyya; Arapska Republika Sirija/Al-Ǧumhūriyya al-‘Arabiyya al-Sūriyya), država u jugozapadnoj Aziji, između Turske na sjeveru (duljina granice 822 km), Iraka na istoku (605 km), Jordana na jugu (375 km), Izraela…