Pregled taga

Stepinac

Dnevnički zapisi Alojzija Stepinca

Na kraju ove knjige nalaze se zapisnici sa saslušanja nadbiskupa Alojzija Stepinca koje je on dao istražnim organima Jugoslavije nakon svoga prvog uhićenja 1945. godine (17. V. 1945., 20. V. 1945., 21. V. 1945., 22. V. 1945., 24. V. 1945.,…